Skip to main content

SEO - Sökoptimering av webbplatser

Vår process för att arbeta med sökmotoroptimering och ta din webbplats till nya höjder.

Sökmotoroptimering (SEO) har flera olika delar som behöver hanteras för att helheten ska bli bra. Det är stora skillnader mellan kunders behov och önskemål så detta är en helt skräddarsydd tjänst. Så här ser de olika grundstegen ut för ett lyckat SEO-arbete:

  • Analys (teknisk + innehåll)
  • Målbild och förväntningar
  • Teknisk optimering
  • Innehållsuppdatering
  • Uppföljning

Analys

Vi startar alltid optimeringsarbetet med en analys där vi går igenom saker som nuvarande ranking, vilka sidor som hittas på vilka sökord och i vilken mån andra länkar till webbplatsen. Vi analyserar också hur webbplatsen ser ut rent kodmässigt då det spelar stor roll för hur väl en sökmotor som google kan läsa och ranka innehåll. Ur analysen kommer alltid ett antal prioriterade rekommendationer runt vilka åtgärder som behövs för att förbättra rankingen för webbplatsen. Tänk dig in i dina potentiella kunders sökvanor. Vad tror du att de söker efter när de vill hitta just det som du säljer? Det här går vi igenom tillsammans med och diskuterar fram hur kommande steg ser ut.

Målbild och förväntningar

Hur långt upp på sökresultaten beror mycket på nedlagt jobb. För att nå första platsen kanske det krävs mer jobb än vad det ger tillbaka. Vi hittar tillsammans en nivå och målbild som matchar budget. Är det väldigt hög konkurrens bland nyckelorden krävs det ofta mycket jobb och viktigt att hitta kompletterande sätt att synas såsom Google Adwords och annonsering på social medier.

Teknisk optimering

När vi bygger en webbplats så optimerar vi alltid koden för att det ska bli så bra som möjligt ur SEO perspektiv. Att gå igenom en äldre webbplats och optimera den är givetvis också görbart, dock ofta mer tidskrävande. Men målet är alltid att de viktigaste komponenterna ur SEO perspektiv alltid ska finnas på plats.

Innehållsuppdatering

När analysen är klar och vi tillsammans beslutat var fokuset ska ligga runt sökord/fraser så är det dags att se över det innehåll som finns på webbplatsen. Här kan det handla om att arbeta om och komplettera befintliga rubriker, texter och meta beskrivningar, men även kanske att skapa anpassade landningssidor med fokus på specifika ord och fraser. Exakt vad som behövs är olika per webbplats och dess mål och syfte, och kommer att finnas specificerat i analysen vi gjort åt er.

Uppföljning

Ingen analys eller optimering är vatten värd om man inte följer upp effekten av åtgärderna man gör. Samtidigt som vi i början av projekt behöver skapa olika mål med optimeringsarbetet. Ibland är bättre ranking ett mål, men det kan också vara ökad frekvens på kontakt från hemsidan, telefon eller mail. Alla kunder och webbplatser är olika så detta är unikt för varje projekt.

 

Hör av dig så tar vi en diskussion!